Därför rusar Vostok Nafta

Publicerad 2012-11-01 10:55

Aktier Vostok Naftas substansvärde beräknas att öka med cirka 23 procent till följd av en transaktion gällande portföljinnehavet Tinkoff Credit Systems (TCS Bank).

Det framgår av pressmeddelandet. TCS Bank tillkännagav på fredagen en transaktion varigenom Horizon Capital har investerat 40 miljoner dollar i TCS Bank.

Transaktionen, som är en sekundär transaktion mellan vissa nuvarande aktieägare, däribland Vostok Nafta, värderar TCS Bank till 1 miljard dollar, vilket kommer att resultera i en betydande positiv omvärdering av Vostok Naftas kvarvarande innehav i TCS Bank, heter det i pressmeddelandet.

Efter slutförandet av transaktionen och under förutsättningen att de återstående aktieinnehaven skulle förbli konstanta sedan den senast publicerade substansvärdesrapporten per den 30 september 2012, blir Vostok Naftas största innehav Tinkoff Credit Systems med 42,4 procent, Black Earth Farming med 18,4 procent och Avito med 16,1 procent.

Vostok Nafta kommer att publicera en ny substansvärdesrapport med en omvärdering av samtliga innehav per den 31 oktober 2012 den 2 november 2012.