Därför rusar Odd Molly

Publicerad 2012-09-25 11:10

Modebolag Ordervärdet på Odd Mollys vår- och sommarkollektioner 2013 uppgår till cirka 95 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ordervärdet anges vara högre än den senaste höst-/vinterkollektionen och jämfört med motsvarande kollektion föregående år har nedgången bromsats, enligt bolaget.

Ordervärdet uppgick till 114 miljoner kronor för vår- och sommarkollektionen 2012. Rensat för negativ valutapåverkan uppgår ordervärdet till cirka 98 miljoner.

I ordervärdet ingår en pre-spring-leverans om cirka 23 miljoner som väntas levereras under det fjärde kvartalet innevarande år, motsvarande pre-spring-leverans året innan uppgick till 16 miljoner.

Det totala ordervärdet för innevarande räkenskapsår beräknas därmed uppgå till cirka 207 miljoner kronor jämfört med omsättningen 2011 som uppgick till 292 miljoner. Bedömningen att årets resultat blir betydligt sämre än föregående år kvarstår.

Börsen reagerade positivt på beskedet. Strax efter 11 var bolagets aktie upp med drygt 9 procent.