Därför rusar Oasmia

Publicerad 2013-01-07 14:48

Oasmia och Abbott har ingått ett exklusivt globalt samarbetsavtal beträffande Oasmias två första produktkandidater inom Animal Health, Paccal Vet och Doxophos Vet.

Det framgår av ett pressmeddelande. Avtalet utökar formerna för, och omfattningen av, det samarbete för dessa två produkter som inleddes 2009 mellan Oasmia och Abbott avsevärt.

Enligt avtalsvillkoren för det utökade avtalet kommer Abbott Animal Health erhålla exklusiva licens- och distributionsrättigheter till produkterna för i stort sett hela världen. Oasmia kommer att erhålla en förskottsbetalning och kan få ytterligare betalningar uppgående till 21,5 miljoner dollar, när bolaget uppnår olika milstolpar kopplade till utveckling och försäljning.

Vidare kommer Oasmia att erhålla en garanterad minimiroyalty som ökar när olika försäljningsnivåer uppnås. Oasmia kommer fortsättningsvis att bekosta forskning, utveckling och tillverkning av Paccal Vet och Doxophos Vet.