Därför rusar Lindab

Publicerad 2012-08-20 14:30

Lindabaktiens kursuppgång på måndagen efter att Systemair blivit största ägare kan förklaras framför allt med de strategiska möjligheter som tycks öppna sig.

Det säger Lars Brorson, Londonbaserad analytiker vid DNB, till Nyhetsbyrån Direkt på måndagen.

”Affären är intressant av två skäl. För det första försvinner nu den kurspress nedåt som kom av att Ratos var en finansiell investerare – sådana brukar tynga aktiekursen eftersom marknaden vet att en stor försäljning förr eller senare kommer.”

Han fortsätter:

”För det andra, och det är mer intressant, visar det sig nu att Systemair verkligen har ett strategiskt intresse av Lindabs ventilationsdel. Det har hittills ryktats om ett sådant intresse, men Systemair har förnekat det. Att de nu har köpt Ratos post och ytterligare 300.000 aktier antyder att de har ett
intresse av att köpa ännu mer, något dagens kursrörelse tyder på att även marknaden väntar sig”, säger han.

En uppdelning av Lindab tror dock inte Lars Brorson kommer att bli aktuell än på ett tag.

”Jag tvivlar på det. Det finns säkert synergier mellan Lindabs olika delar, och jag tror att Lindabledningen kommer att fortsätta att hävda dessa. Och Systemair kan tänkas vara intresserade av större delar av Lindab än enbart ventilationen”, säger Lars Brorson.

På torsdag håller Lindab en sedan tidigare inplanerad kapitalmarknadsdag i Skåne. Temat för dagen är ”målmedveten resa mot högre lönsamhet”, och anspelar på att Lindabs lönsamhet trots förbättringar fortfarande ligger långt under målnivån. Under det första halvåret nåddes en rörelsemarginal på 5,1 procent (4,1), medan målet är 10 procent.

Lars Brorson väntar sig att kapitalmarknadsdagen blir något av en icke-händelse efter nedskruvade tillväxtförväntningar från Lindab tidigare i sommar, på grund av en svag europeisk byggmarknad. Han väntar sig inga särskilda kommentarer om måndagens nyheter, men ser ändå fram emot att höra hur Lindabs vd David Brodetsky resonera kring den mycket fragmenterade europeiska ventilationsbranschen och hur han ser på en eventuell kombination med Systemair på sikt.

”Strukturaffärer som syftar till att öka storleken skulle helt klart, givet den pressade slutmarknaden i branschen, gagna de hårt pressade aktörerna”, säger Lars Brorson.