Därför rusar Diamyd

Publicerad 2013-02-18 13:27

Aktier Aktieägare i Diamyd som representerar en majoritet av rösterna i bolaget har kommit överens om att skifta ut överskottet i moderbolagets kassa till aktieägarna samt att stämpla om alla aktier till B-aktier med lika rösträtt.

Det framgår av ett pressmeddelande. De har också enats om att aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics delas ut till aktieägarna samt att samma bolag kapitaliseras med 50 miljoner kronor.

Den planerade extra bolagsstämman onsdagen den 13 mars 2013 i Diamyd Medical kommer att ställas in som en följd av överenskommelsen.

Detta är resultatet av den samförståndslösning som idag slutits mellan aktieägaren tillika styrelseordförande Anders Essen-Möller och ett
aktieägarkollektiv. Samma aktieägarkollektiv hade begärt den extra bolagsstämma som kallats till den 13 mars 2013 för att behandla en föreslagen likvidation av Diamyd Medical. I och med dagens överenskommelse kommer denna begäran att dras tillbaka och extrastämman att ställas in.

”Vi har enats om en lösning som gynnar alla aktieägare och vår personal utan att bromsa utvecklingen av vårt diabetesvaccin. Nu blickar vi framåt och fortsätter vårt arbete med att hitta en långsiktig lösning för alla som drabbas av diabetes”, säger storägaren tillika styrelseordföranden Anders Essen-Möller.

Parterna kommer att samarbeta för att så snabbt som möjligt hitta nya ledamöter till styrelsen i Diamyd Medical.

Anders Essen-Möller kommer att bli en av de föreslagna ledamöterna.

Uppgörelsen omfattar följande:

1. Aktierna i dotterbolaget Diamyd Therapeutics där man samlat den befintliga diabetesverksamheten, delas ut till aktieägarna. Bolaget ska vara kapitaliserat med cirka 50 miljoner kronor. Bolaget ska ha A-aktier och B-aktier på samma sätt som Diamyd Medical har i dag. Anders Essen-Möller kommer att föreslås till styrelseordförande. Avsikten är att bolaget ska börsnoteras.

2. Efter utdelningen av Diamyd Therapeutics omvandlas omedelbart samtliga A-aktier i Diamyd Medical till B-aktier. Anders Essen-Möller som är den ende innehavaren av A-aktier har förbundit sig att stämpla om sina A-aktier till B-aktier. Kvar i Diamyd Medical blir resterande kassa om drygt 300 miljoner kronor, samt innehaven i Protein Sciences Corporation och Mercodia.

3. Huvuddelen av kassan i Diamyd Medical föreslås att så snart som möjligt skiftas ut till aktieägarna. En viss kassa avsätts för att förvalta övriga tillgångar, tills värdet av dessa kan realiseras och skiftas ut till
aktieägarna.