Därför rusar Diamyd

Publicerad 2012-10-08 12:59

Läkemedel Diamyd Medical säljer sin amerikanska genterapiverksamhet till Periphagen Holdings, inklusive immateriella rättigheter till NTDDS-plattformen.

Diamyd Medical erhåller en ersättning på 1 dollar samt 10 procent i Periphagen. Framtida milstolpesbetalningar på upp till 10 miljoner dollar är möjliga liksom del av (10 procent) av upfrontbetalningar och andra betalningar från eventuella framtida partners till Periphagen. Därtill kan framtida royalties på NTDDS-baserade läkemedel bli aktuella.

Diamyd Medical gör därmed en nedskrivning på cirka 17 miljoner kronor samt tar andra kostnader på cirka 3 miljoner kronor.

Affären innebär samtidigt att Diamyd Medicals rörelseresultat under 2012/13 stärks med cirka 18 miljoner kronor, vilket är den beräknade kostnaden för fortsatt utveckling av NTDDS-plattormen, en kostnad som Diamyd Medical nu slipper.

Diamyd Medical senarelägger bokslutet för 2011/12 till den 31 oktober, efter extrastämma den 30 oktober som ska behandla överlåtelsen. Tidigare bokslutsdatum var den 16 oktober.

Vid 13-tiden var bolagets aktie upp med runt 7 procent.