Därför rusar Bioinvent

Publicerad 2013-01-24 10:06

Aktier Bioteknikbolaget Bioinvent hade rusat 42 procent till 4:30 kronor klockan 9.30.

En fas 1-studie med läkemedelskandidaten BI-505 för patienter med cancersjukdomen multipelt myelom har enligt ett pressmeddelande visat på positiva resultat.

Studien som innefattar 35 patienter har nått ett avslutande skede och enligt en preliminär analys uppvisar BI-505 en god säkerhetsprofil samt ett lågt antal rapporterade biverkningar.