Därför rusar Bioinvent

Publicerad 2012-10-02 11:33

Aktier Bioinvent genomför en fokusering med målsättning att uppnå en självfinansiering av verksamheten före externa kostnader för framtida, nya kliniska studier.

Den egna utvecklingen av nya antikroppsläkemedel koncentreras främst inom cancerområdet och får därigenom ett tydligt indikationsfokus.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets kostnader nästa år kommer att reduceras till cirka 75 miljoner kronor. Målsättningen är att balansera dessa kostnader med intäkter från externa program.

I juli 2012 minskades antalet heltidsanställda med 21. Bolaget avser nu att i en andra fas minska antalet heltidsanställda med ytterligare 20 personer.

”Vi går från att vara verksamma inom flera medicinska områden till att ha fokus främst på cancer, såsom BI-505, nu i klinisk fas-I, för behandling av multipelt myelom samt på två nya läkemedelskandidater, med förväntad start av preklinisk utveckling med toxikologiska studier under sommaren nästa år”, skriver Bioinvents vd Svein Mathisen.

Bioinvent avser att i ett tidigt skede knyta utvecklingspartners till de egna programmen och ser goda möjligheter att öka intäkterna från externa program och på så sätt öka självfinansieringen av verksamheten markant.

”Vi förväntar oss att kliniska studier av minst två produktkandidater från existerande samarbeten inleds redan under nästa år”, skriver Svein Mathisen.

Vid 11.30 var bolagets aktie upp med närmare 14 procent. Sedan årsskiftet är aktien dock fortfarande ned med runt 80 procent.