Därför rusar Active Biotech

Publicerad 2011-08-11 10:34

Forskningsföretaget Active Biotech på OMX Mid Cap presenterade sin delårsrapport i dag. En förlust på 54,8 miljoner kr har vänts till ett ett resultat efter skatt på 147 miljoner kr. På börsen sticker aktien i väg rejält uppåt.

Bioteknikföretaget Active Biotech redovisar ett resultat efter skatt på 147 miljoner kronor för det andra kvartalet 2011 (-54,8).

Omsättningen uppgick till 226 miljoner kronor (3,4).

Rörelseresultatet blev 142 miljoner kronor (-51,4).

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 601 miljoner kronor.

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 77,7 miljoner kronor (-109) med en omsättning på 229 miljoner (6,1).

DIREKT