Därför rasar Partnertech

Publicerad 2013-01-25 09:39

Aktier Kontraktstillverkaren faller blytungt när handeln inleds på Stockholmsbörsen.

Orsaken är en vinstvarning för det fjärdekvartalet. Förskjutna eller kraftigt neddragna volymer hos ett antal kunder sent i det fjärde kvartalet gör att bolaget kommer att redovisa en volymnedgång om cirka 15 procent i lokala valutor och jämförbara enheter jämfört med samma period 2011, vilket är lägre än förväntat. Samtidigt påverkas resultatet negativt av kostnader för anpassning av verksamheten i bolagets nordiska enheter.

Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet förväntas bli negativt medan rörelseresultatet för helåret 2012 blir positivt och bedöms uppgå till cirka 20-25 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Partnertech har åtgärdsprogram pågående. Bland annat har bolaget beslutat att lämna två av tre fabrikslokaler och beslut har fattats om att omlokalisera enheten i Vellinge till mer kostnadseffektiva lokaler i Malmö. Även huvudkontoret, som de senaste fyra åren funnits i anslutning till fabriken i Vellinge, flyttas till Malmö. Samtidigt sker personalneddragningar på flertalet enheter för en ökad flexibilitet och ökad andel personal i lågkostnadsländer.

Partnertech publicerar sin bokslutskommuniké för 2012 onsdagen den 13 februari.