Därför rasar Active Biotech

Publicerad 2013-01-28 10:03

Aktier Bioteknikbolaget Active Biotechs aktie tappade runt 16 procent i öppningshandel på Stockholmsbörsen efter att ha redovisat negativa fas 2/3-resultat kring njurcancerprojektet Anyara.

Vid 9.10-tiden noterades bioteknikaktien alltså 16 procent ned till knappt 50 kronor.

Active Biotech redovisar negativa resultat kring njurcancerprojektet Anyara i fas 2/3. Målet, att uppvisa förlängd överlevnad i populationen, uppnåddes ej.

Det framgår av ett pressmeddelande.

En subgruppsanalys av patienter med låga/normala nivåer av biomarkören IL-6 och förväntade nivåer av superantigen antikroppar, visade proof of concept med ANYARA-behandling med såväl förlängd överlevnad (OS; p=0,02, HR=0,59), samt tid till sjukdomsförsämring (PFS).

Studien omfattade 513 patienter och var utformad för att utvärdera effekten av ANYARA i kombination med interferon-alfa, jämfört med endast interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer. Det primära målet var
förlängd överlevnad (OS).

Oväntat, och i motsats till tidigare studier i andra länder, hade en majoritet av patienterna i den nuvarande studien redan på förhand höga nivåer av antikroppar mot superantigenkomponenten i ANYARA. I en subgruppsanalys, där patienter med höga antikroppsnivåer exkluderades, sågs en trend mot en förlängd överlevnad efter ANYARA-behandling. Dessutom visade sig nivån av IL-6 vid studiestart vara en viktig prediktiv markör för en positiv behandlingseffekt av ANYARA.

En hypotesgenererande subgruppsanalys, visade att för de 25 procent av patienterna som vid studiestart hade låga/normala nivåer av IL-6 och förväntade nivåer av antikroppar mot superantigenet, gav behandlingen en statistiskt signifikant fördel både vad gäller OS (p=0,02, HR=0,59) och PFS. I Nordamerika och Västeuropa svarar denna grupp för 40-50 procent av det totala antalet patienter med avancerad njurcancer.

”Att antikroppar förekom hos ett stort antal patienter var oväntat och vi är missbelåtna med att det primära målet inte uppnåddes. Dock kunde vi se en behandlingseffekt i en signifikant subgrupp av patienter, vilken är helt i linje med ANYARAs verkningsmekanism”, säger Tomas Leanderson, vd för bioteknikbolaget.

Han fortsätter:
”Baserat på dessa data kommer vi att söka en partner för den fortsatta utvecklingen av denna unika, riktade immunterapi.”

Ytterligare analyser av studiedata från ANYARA i fas 2/3 pågår och resultaten kommer att framläggas för presentation vid en vetenskaplig konferens senare under året. Företaget kommer även att diskutera framtida utvecklingsstrategier med regulatoriska myndigheter.