”Därför måste Ratos sänka utdelningen”

Publicerad 2016-11-14 07:24

Kommentar För att Ratos ska kunna göra bättre investeringar måste den nya ledningen få resurser och kapital att arbeta med. Därför vore sänkt utdelning på stamaktierna ett nödvändigt första steg även om det initialt vore smärtsamt för aktieägarna.

Av de fem saker jag för två år sedan ville se från Ratos har åtminstone två slagit in. Dels har vi fått se börsnoteringar och exits och dels en del nya förvärv som Plantagen som i alla fall initialt verkar intressanta.

Däremot har de tydliga signalerna om bättre konjunktur och efterfrågan för lejonparten av Ratos innehav ännu inte kommit. Det är även fortsatt spargnet för att hålla lönsamheten uppe samt engångskostnader, sist i form av nedskrivningar på 1,7 miljarder kr för innehaven i Aibel, AH Industries, Biolin Scientific, Euromaint och Jøtul.

Det jag verkligen inte sett är höjd utdelning. Fjolårets 3,25 kr per stamaktie innebär 8,25 procent i direktavkastning. Genomsnittet för de analytiker som följer Ratos prognostiserar en sänkning till 2,60 kr per aktie i vår. Det är väntat då Ratos finanser inte uthålligt tillåter att så stor del av substansen delas ut. Ratos egna kapital var per den 30 september 28 kr per stamaktie. Oförändrad utdelning innebär att 11,6 procent av substansen skiftas ut i kontanter till stamaktieägarna.

Enligt Ratos nyckeltal är avkastningen på eget kapital 4-8 procent per år under perioden 2011-2015. Ratos aktie var tidigare värderad för betydligt högre avkastning och därför har kursen värderats ned. Troligen är den fasen snart slut. Framöver lär aktiens årliga totalavkastning därför bli ungefär just de 4-8 procenten. Att kursen går över tid upp något per år samt utdelning ovanpå det. Eller en stillastående kurs där direktavkastningen utgör hela din avkastning.

Detta om Ratos inte höjer avkastningen förstås. Ska det bli bättre investeringar måste den nya bolagsledningen få tid och arbetsro. Framförallt måste de få resurser att arbeta med. Gott om kapital så deras händer inte blir bakbundna.

Sänkt utdelning på stamaktierna vore ett nödvändigt första steg även om det initialt vore smärtsamt för aktieägarna. Annars kommer bolagets substans att fortsätta att minska då investeringarna de senaste åren inte varit tillräckliga lyckade för att finansiera utdelningar på denna nivå.

Oförändrad utdelning skulle nästan framstå som ett sätt att successivt montera ned bolaget. Det skulle förvåna mig om ägarfamiljen Söderberg vill se Ratos fortsätta krympa.