I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annons Konsumentprisindexen (KPI) steg kraftigt i många i-länder under första halvåret 2021, i synnerhet i länder som öppnat upp igen tidigt, som USA.[i] Det här har lett till rubriker om att högre inflation – alltså att priserna stiger överlag – är här för gott i de finanspublikationer som Fisher Investments Nordens marknadsanalytiker läser. En del konsumenter kan ha drabbats extra hårt av de stigande priserna, och det får dem att undra hur bra KPI egentligen stämmer med verkligheten. Men det är faktiskt rätt osannolikt att KPI återspeglar dina personliga levnadskostnader särskilt exakt. Vi förklarar varför längre fram. Och vi anser att det är viktigt för investerare att vara medvetna om detta.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Syftet med KPI är att mäta hur priserna förändras med tiden i ett givet område. För att göra detta definierar statistikbyråerna en bred korg med varor och tjänster som tjänar som en representativ modell av priserna i hela ekonomin. Till exempel använder Storbritanniens statistikbyrå ONS en korg med över 720 representativa konsumentvaror och -tjänster och samlar in 180 000 olika prisuppgifter varje månad från runt 140 olika platser i Storbritannien.[ii] De här varorna och tjänsterna är allt från mat och kläder (t.ex. fläskkorv och barnpyjamasar) till boende och transport (t.ex. förskoleavgifter och bussbiljetter).[iii] Dessutom uppdaterar ONS KPI-korgen varje år för att återspegla hushållens förändrade vanor. 

KPI är en makroekonomisk statistikuppgift och ett verktyg för politiker. Till exempel kan KPI-uppgifter användas när man fattar penningpolitiska beslut. Om priserna skenar iväg kanske man skärper kraven för utlåning, eller tvärtom om priserna backar. Men eftersom de här måtten är så pass breda kan de skilja sig betydligt från hur enskilda konsumenters kostnader utvecklas. Varje hushåll har ju sin unika profil.

Låt oss se på utgiftsprofilerna för några hypotetiska hushåll i Göteborg, innan pandemin. En ensamstående ung vuxen som delar en lägenhet med några kompisar har relativt låga boendekostnader, men äter ofta ute och betalar restaurangpris för maten. En tvåbarnsfamilj som för det mesta äter hemma har lägre matkostnader, men har kostnader för barnens fritidsaktiviteter, kläder med mera. Ett pensionärspar kanske lägger mer pengar på resor, eller hemtjänst, än de andra hushållen. Enligt vår mening kan inget rikstäckande KPI återspegla hushållens specifika utgifter perfekt. Inte ens livsmedelsdelen av KPI återspeglar nödvändigtvis priset du betalar för din matkasse. Om priserna för till exempel couscous och glutenfria frukostflingor – två matvaror som ONS bevakar – sticker iväg kanske du inte märker av det över huvud taget.

Om du vill läsa mer om hur aktuella förhållanden påverkar aktiemarknaden och dina investeringar, ladda ner Fisher Investments Nordens senaste aktiemarknadsutsikt och få regelbundna uppdateringar.

Vi anser även att det är viktigt för investerare att vara medvetna om att deras egna utgifter inte kommer följa rikets inflationstakt exakt. Om man bokför sina matköp under ett år kommer prisförändringarna hos de vanligaste livsmedlen man köper inte säga mycket om inflationen. Om du betalade mer för äggen i augusti 2021 än vad du gjorde i augusti 2020 betyder det inte att priserna stiger överlag. Märk även att KPI kan visa information som inte är relevant för en viss individ. Till exempel påverkas de som äger sin bostad inte av stigande hyror. Men en del KPI – t.ex. i Storbritannien och USA – räknar med en så kallad imputerad hyra. Även Eurostat har börjat nosa på att använda denna metod för dess harmoniserade index för konsumentpriser (HIKP). Imputerad hyra är en uppskattning av vad en bostadsägare skulle behöva betala för att hyra sin egen bostad. Bostadsägarna betalar inte den här kostnaden på riktigt, men vissa statistikbyråer använder den för att få en uppfattning om bostadspriserna. För närvarande väger Eurostat bara in faktiska hyror i HIKP.

Vi anser att kunskap om vad olika konsumentprisindex visar – och inte visar – kan hjälpa investerare att fokusera på de priser som är relevanta för deras livsstil. Enligt Fisher Investments Nordens erfarenhet kan de här kategorierna variera rejält. Vissa hushåll kanske lägger mer pengar på en hobby, och andra lägger mer på semesterresor. Vi anser att det är väl värt att gå igenom de kategorier som är relevanta för en själv och se hur priserna har förändrats genom åren, eftersom det kan vara en faktor som man behöver väga in i investeringsplanen. Om man bara tittar på KPI ger det förmodligen ingen rättvisande bild av ens personliga situation.

Följ de senaste marknadsnyheterna och -uppdateringarna från Fisher Investments Norden i Sverige:

Facebook: https://www.facebook.com/fisherinvestmentsnordensverige/

Twitter: https://twitter.com/FisherInvestSE

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-norden—sverige

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investments Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, (”Fisher Investments Norden”). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl är ett privat aktiebolag, bildat i Luxemburg (bolagsnummer: B228486), som står under tillsyn av Commission de Surveillance du Secteur Financier (”CSSF”), och har sitt huvudkontor på K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Third Floor, L-1246 Luxemburg. 

Detta dokument utgör Fisher Investments Nordens allmänna uppfattningar och ska inte betraktas som personlig investeringsrådgivning, skatterådgivning, eller en återspegling av kundernas resultat. Det finns inga garantier för att Fisher Investments Norden ska fortsätta ha dessa uppfattningar, och de kan komma att ändras när som helst baserat på nya uppgifter, analyser eller överväganden. Ingenting häri är avsett att utgöra en rekommendation eller marknadsprognos. Avsikten är snarare att tydliggöra en poäng. Nuvarande och framtida marknader kan skilja sig avsevärt från de som beskrivs häri. Dessutom ges inga garantier vad gäller tillförlitligheten hos antaganden som görs i materialets illustrationer. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust, och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti för eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och genererade inkomster kommer att variera med globala finansmarknader och internationella valutakurser.

[i] Källa: FactSet, per 2021‑07‑13. Påstående baserat på KPI-siffror från stora i-länder, januari 2021 till maj 2021.

[ii] ”Consumer Price Inflation Basket of Goods and Services: 2021”, Philip Gooding, ONS, 15 mars 2021.

[iii] Ibid.