Därför faller Africa Oil

Publicerad 2013-03-01 09:23

Aktier Oljebolaget Africa Oil handlas nedåt på börsen på fredagen, till följd av negativt besked kring en brunn i Kenya.

Det brittiska oljebolaget Tullow Oil har tillfälligt stoppat borrningen vid den kenyanska brunnen Paipai-1, som Africa Oil är delägare vid. Bolaget har inte lyckats ta upp det lätta kolvätet som påträffats vid brunnen och Tullow utvärderar därför framtida alternativ för brunnen.

”Det var inte möjligt att testa brunnen för tillfället på grund av att det inte
fanns testutrustning i landet som kunde hantera det högre trycket vid denna
djupnivå”, skrev Africa Oil i ett pressmeddelande.

Brunnen borrades till ett totaldjup om 4.255 meter. Tullow Oil har tidigare
meddelat att man har påträffat lätta kolväten i brunnen. Beskedet i dag är att
försök att utföra vätsketester misslyckats och att kolväten som påträffats vid
borrningen inte har kunnat tas upp till ytan.

Borrningen stoppas därmed i avvaktan på ytterligare utvärdering av data.
Borriggen kommer att flyttas till South Lokichar Basin vid Block 10BB.