Kommentar Investor kan likställas med en koncentrerad Sverigefond – och när det gäller avkastningen på lång sikt har aktien gått bättre än de flesta konkurrenter på fondsidan. Aktiens rabatt mot substansvärdet är också ett stort argument för att välja Investor framför fondsparande.

På onsdagsmorgonen kom Investors delårsrapport för det tredje kvartalet och som vanligt är det inte någon särskilt dramatisk läsning. De kärninvesteringar som bolaget har på börsen är i stort sett oförändrade liksom de onoterade innehaven som finns samlade i Patrica Industries.

Det viktiga är att den långsiktiga utvecklingen håller i sig – och det handlar framför allt att Investor utvecklas bättre än Stockholmsbörsen räknat som totalavkastning, det vill säga både Investors utdelning och index inklusive utdelningar.

På fem år är skillnaden mycket stor – Investor har då givit 19,4 procent i avkastning jämfört med SIX Return Index som givit 12,7 i genomsnittlig årsavkastning. Det handlar alltså om cirka 50 procent större avkastning per år om du ägt Investor i stället för en aktiefond som avkastat som index.

Nu finns det förstås Sverigefonder som går bättre än index, men dessa kan skilja mellan åren och samtidigt finns det ett flertal som också kommer ut sämre än index och då blir skillnaden milsvid jämfört med Investors avkastning.

Det andra stora argumentet för att välja Investor är den bestående rabatten när man jämfört aktiekursen med substansvärdet. Investor har nu börjat redovisa ett justerat substansvärde som tar hänsyn till de onoterade innehavens marknadsvärden. Beräkningen av dessa kan naturligtvis diskuteras, men för till exempel Mölnlyckes del, som är det största onoterade innehavet, kan marknadsvärdet mycket väl vara högre.

Det justerade substansvärdet innebär i alla fall att aktiekursen som den var vid kvartalsskiftet var rabatterad med 25 procentenheter. Du köper alltså 1 kr för 0,75 kr för en placering i Investor.

Nu har ju substansrabatten funnits där under lång tid även om den varierar över tid. Men på lång sikt bör åtminstone en del av de dolda värdena materialiseras till exempel i form av försäljningar och/eller börsnoteringar. Men Investor kan också behålla bolagen som kan växa och ytterligare öka substansvärdena hos ägarna.

Ett tredje argument för att Investor-aktien blivit mer intressant är att bolaget blivit alltmer aktieägarvänligt. Nu är det en tydlig utdelningspolicy att den ska höjas och det är ingen vild gissning att årets 12 kr (varav 4 kr kommer i november) kommer höjas till 13 kr i bokslutet. Det innebär en direktavkastning på 3,4 procent vid dagens kursnivå – inte så illa.