Skog Priserna på trävaror har det senaste året ökat med 115 procent, men nu avtar coronaboomen snabbt. Inte minst i USA där priserna imploderat från ”extremnivåer” och Danske Banks analytiker räknar med större prisfall även i Europa. Det framkommer i bankens rapport "Skog & Ekonomi".

Den enorma prisuppgången på sågade trävaror under 2021 får nu ett abrupt slut. USA-marknaden har fullkomligt imploderat från fantasiprisnivåer på cirka 1 700 dollar per boardfeet i maj till dagens cirka 450-550 dollar.

Men nu ser Danske att vändningen också nått den övriga världsmarknaden. Eftersom Europapriserna sätts kvartalsvis så kommer även det tredje kvartalet att bli mycket starkt för sågverken med vinstmarginaler på uppemot 30 procent. Men sedan tar det stopp, menar Danske Bank i rapporten.

– Trots den dramatiska prisutvecklingen är marknaden i grunden bra med rekordlåga lagernivåer, minskande sågproduktion i Kanada och fortsatta kapitalinjektioner i Coronas fotspår. Får vi ett kraftigt prisfall på exempelvis 40 procent, så skulle det ändå vara till en historiskt hög prisnivå, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Danske Bank varnar dessutom för negativa effekter på investeringar i skogsnäringen om EU går vidare med planerna att kraftigt reglera skogssektorn. Ett exempel är LULUCF som reglerar utsläpp och upptag av växthusgaser utifrån EU:s reviderade klimatmål. Där kolinlagring i skog och mark skall kompensera för utsläpp från andra sektorer, skriver Danske Bank i rapporten.

– Blir detta verklighet kan vi tvingas till en minskat virkesuttaget på uppemot 20 procent vilket skulle vara förödande för skogsbruket och investeringsviljan. Skogsbruk är extremt långsiktigt och nu när skogsindustrin står i ett läge med planerade mångmiljardinvesteringar i exempelvis klimatsmarta bioraffinaderier, så är stabila spelregler och säker tillgång till råvara avgörande, säger Johan Freij.

Freij passar också på att ge några generella råd till svenska skogsägare.

  • Timmerpriserna bedöms ha nått toppen så passa på att slutavverka under hösten.
  • Ingen prishöjning på massaved i sikte men vänta inte med förstagallringen.
  • Barkborren har lugnat sig i sydöstra Sverige men i Mellansverige måste du ut och inventera din skog för att inte tappa stora värden.