Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun pekar mot att priserna var i stort sett stillastående i juni, med en uppgång om 0,2 procent från i maj. Samtidigt fortsätter aktiviteten att vara hög. Det skriver Danske Bank i en analys.

”Priserna i Stockholm stod i princip still i juni efter en kraftig uppgång under våren. Huruvida detta är en signal om långsammare prisuppgång framöver eller bara semesterstiltje återstår att se. Den pågående politiska krisen lär dock försena eventuella åtgärder för att kyla av bostadsmarknaden, vid sidan av de som myndigheter redan aviserat”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank i Sverige, i en kommentar.

Banken noterar att bostadspriserna stigit betydligt mer än normalt hittills i år.

”Under hösten finns dock faktorer som talar för att prisuppgången lugnar sig, exempelvis borttag av restriktioner vilket gör att hushållen förmodligen kan återgå till mer normala konsumtionsmönster. Däremot i närtid finns inget som talar för att bostadspriserna skulle vända ned”, skriver de.

Danske Bank boprisindikator baseras på rapporterade transaktioner på Hemnet.