Analys Husqvarna bör ha haft ett starkt fjärde kvartal drivet av försäljning från orderstocken, medan det första kvartalet i år sannolikt blir mer utmanande med svåra jämförelsetal och återförsäljare som väntas bli mer försiktiga. Det skriver Danske Bank Markets i en analys där rekommendationen för Husqvarna sänks till behåll från köp.

Husqvarna-aktiens starka utveckling på senare tid har enligt banken främst orsakats av att oro har drivit ned kursen alltför mycket under 2022. Att Danske nu sänker rekommendationen beror på att banken tror att det kommer att dröja två kvartal innan man kan få en bra bild av hur återförsäljare och konsumenter agerar i en mer utmanande omgivning.

”Om vi använder 2025 som bas för riktkursen hävdar vi att aktien är värd 120 kronor – det skulle fortfarande värdera aktien till en rabatt mot det tioåriga genomsnittet, vilket måste ses som en försiktig inställning givet en bättre lönsamhet”, skriver Danske Bank.

Det fjärde kvartalet väntas enligt banken bli bättre än motsvarande kvartal året före. Detta antas bero på ökade leveranser från Forest and Garden, medan Gardenas resultat väntas förbli en tillbakahållande faktor då återförsäljarna sannolikt fortsatt att vara försiktiga med att bygga upp lager inför 2023 års vårsäsong.

Riktkursen 90 kronor upprepas.