Bostad De svenska bostadspriserna, som var höga redan före pandemin, har nu blivit ännu högre. Men prisuppgångarna kommer att dämpas framöver. Det bedömer Danske Bank i en rapport om den svenska bostadsmarknaden, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Priserna har hittills stärkts av sjunkande bolåneräntor. Mest sannolikt har dessa dock nått botten under de senaste månaderna. Därför verkar det ganska troligt att prisökningarna kommer att dämpas framöver”, skriver Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn.

Någon regelrätt nedgång ligger dock inte i korten, påpekar han.

”Vi förväntar oss inte att priserna sjunker om det inte sker en oväntad händelse, som en börskrasch eller en förändring av bostadsskatterna. Kravet på återinförd amortering den 31 augusti kommer sannolikt att få en dämpande men inte skadlig inverkan på priserna”, skriver Michael Grahn.