Börsen Danske Bank har i likhet med flera prognosmakare justerat ned förväntningarna på de kommande kvartalens globala tillväxt. Banken överviktar alltjämt aktier men har låga avkastningsförväntningar, samtidigt som USA-börserna föredras i ljuset av ett ökat fokus på kvalitet. Det framgår av ett veckobrev.

Gällande den lägre förväntade ekonomiska tillväxten anförs bland annat att krisen på den kinesiska fastighetsmarknaden sänker landets tillväxtutsikter, vilket påverkar den globala ekonomin negativt. Samtidigt uppges det inte vara möjligt att lägga coronakrisen till handlingarna, då någon flockimmunitet fortfarande inte har uppnåtts. Vidare nämns problem i leverantörskedjor och stigande energipriser som negativa faktorer.

”Diverse flaskhalsar inom industrin fortsätter att ställa till problem, och sist men inte minst, så kommer de stigande energipriserna att leda till ökade kostnader för företagen framöver. För världens konsumenter fungerar högre energipriser ungefär som en global skattehöjning som urholkar köpkraften och dämpar konsumtionen”, skriver Danske Bank.

Banken konstaterar att lägre tillväxt i normalfallet skulle ge centralbankerna anledning att avvakta med att dra tillbaka stimulanser, men att den möjligheten nu är begränsad på grund av den höga inflationen. Danske Bank förväntar sig inte att svag jobbstatistik får Federal Reserve att backa från att annonsera minskade stödköp vid sitt räntebesked om tre veckor. Detta är även något som uppges reflekteras på obligationsmarknaden, där räntorna har fortsatt uppåt trots svagare tillväxtutsikter.

”Stigande räntor har lett till svagare utveckling för högt värderade tillväxtbolag, medan värdebolag som bank och energi har utvecklats starkt. De senaste månaderna har vi gradvis minskat den cykliska exponeringen i våra strategier. Den enda cykliska övervikt vi fortfarande har kvar är i finanssektorn, som gynnas av stigande räntor”, skriver Danske Bank.

Danske Bank bedömer att globala aktiers avkastningsförväntningar på tolv månaders sikt ligger på ensiffriga procenttal, och meddelar att investerare bör vara inställda på en fortsatt orolig marknad mot bakgrund av lägre tillväxt, hög inflation och minskade stimulanser. Banken har alltjämt en liten övervikt i aktier, och fokuserar på kvalitetsbolag vilket innebär att USA överviktas.