Pandemin STOCKHOLM (Direkt) En kraftig nedgång i konsumtionen och investeringarna kan sänka BNP med 5 procent under första halvåret innan återstartade företag och ekonomiska stimulanser börjar föda en återhämtning, och en kraftig ökning av antalet varsel i början av mars kan pressa upp arbetslösheten mot 10 procent mot slutet av året. Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på fredagen.

Sveriges BNP väntas sjunka 2,6 procent i år och stiga 2,4 procent 2021. I den förra prognosen, i januari, spåddes en BNP-tillväxt på 0,9 procent i år och 1,5 procent 2021.

Danske-ekonomerna konstaterar att den svenska regeringen, Finansinspektionen och Riksbankens policyrespons som svar på viruspandemin har inriktats mot att brygga över raset i företagens intäkter.

”Framgången för dessa åtgärder hänger på om coronavirusutbrottet kan kontrolleras inom några veckor snarare än månader”, skriver Danske-ekonomerna.

De skriver vidare att Sverige inte bara är på väg mot en recession under första och andra kvartalet, inflationen är också på väg mot noll under sommaren.

Riksbanken har hittills översett med den sjunkande inflationen när man har fokuserat på att hantera virusrelaterade risker. Men givet att inflationsläget nu försämras på daglig basis ser Danske-ekonomerna inga skäl varför Riksbanken inte skulle sänka styrräntan under noll igen.

Bankens prognos pekar mot att reporäntan sänks till -0,25 procent inom tre månader.

image