Analys Danske Bank Markets sänker sin rekommendation för Nobina till behåll från köp. Riktkursen sänks till 56 från 71 kronor. Det framgår av en analys.

Aktien stängde på 54:30 kronor på torsdagen.

Banken tror, baserat på de senaste tecknade busskontrakten i Sverige, att konkurrensen kommer att öka för Nobina framgent, och då inte minst från Transdev.

Priserna går därmed ned för bussoperatörerna och Danske konstaterar också att det har gått cirka tolv månader sedan Nobina tog hem ett nytt, stort kontrakt, samtidigt som bolaget nyligen förlorade ett större kontrakt (i Norrtälje) till just Transdev.

”Vi tror att förnyelsegraden kommer att ligga under 100 procent 2020/2021, och det långt ifrån bolagets mål om en tillväxt på 5 procent. Vi bedömer att detta måste förbättras betydligt för att aktien ska kunna prestera”, skriver banken i analysen.