Bolån Danske Bank Sverige börjar i veckan med att erbjuda vissa kundgrupper en modell med 30-årig bindningstid av bolåneräntan. Samtidigt ger villkoren möjlighet att när som helst säga upp lånet utan kostnad. Efter årsskiftet börjar banken att erbjuda samtliga kunder det långa lånet.

Eftersom Danske Bank frångår kalkylräntan på 7 procent vid 30-åriga lån och i stället använder sig av låneräntan ger lånet en möjlighet att låna mer än vad dagens regler tillåter. Det rapporterar Dagens Industri.

”Anledningen till att ha en kalkylränta är ju för att ta höjd för kundernas ränterisk. Nu tas den risken bort, eftersom räntan är bunden i 30 år”, säger Johanna Norberg som är vd för Danske Bank Sverige till tidningen.

I nuläget är räntan på det 30-åriga lånet i Sverige 2,89 procent. Med rörliga boräntor kring 1,5 procent blir det till en början rejält mycket dyrare, även om det kan vara en attraktiv ränta senare under lånets löptid, noteras det.

”Med den här produkten sänker vi tröskeln in på bostadsmarknaden, det har varit ett stort problem i storstäderna”, säger Johanna Norberg.

Enligt Dagens Industris beräkningar blir det möjligt att låna mellan 10 till 20 procent mer i många fall.

Danske Bank har för närvarande en marknadsandel på cirka 4 procent av den svenska bolånemarknaden.

Bostadslån med riktigt långa bindningstider är inte ovanligt utomlands. I Sverige har dock kortare bindningstider varit mer förekommande.