Sektor Fortsatt förbättrade produktpriser tillsammans med strukturella skiften innebär positiva utsikter för pappers- och skogsbolagen Holmen, Stora Enso och SCA. Det skriver Danske Bank i analyser i vilka rekommendationerna för samtliga bolag höjs till köp.

I fallet Holmen skriver banken att marknaden fortfarande ser förra årets starka resultat som en engångsföreteelse och att konsensus spår en återgång till nivåer som syntes före pandemin. Danske menar dock att starka prisökningar på papper och ett skifte i momentum för sågat virke bör innebära en resultatökning för 2022.

Strukturella skiften är ett tema för såväl Holmen som SCA och Stora Enso. Positiva sådana väntas stötta högre priser och långsiktig tillväxt för skogsprodukter, särskilt sågat virke och wellpapp (containerboard).

En omvärdering av skogsmarken lyfts också fram som en positiv faktor för aktierna.

”Den nuvarande aktiekursen värderar SCA:s skogsmark vid eller nära det rapporterade värdet, vilket i sin tur baseras på transaktionspriser för mindre privat skogsmark. Vår analys indikerar dock att större företagsägda markområden, som de som ägs av SCA, värderas till betydande premier, vilket gör att vi adderar en premie om 40 procent till det bokförda värdet”, skriver Danske Bank.

Ett liknande resonemang görs för Holmen där banken nämner samma siffra om 40 procent.