Analys Av de svenska storbankerna är Handelsbanken den som är mest exponerad mot räntenettot. Det konstaterar Danske Bank efter Handelsbankens rapport i ett marknadsbrev, där rekommendationen sänks till behåll från köp vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat tidigare under torsdagen.

Då räntecykeln tycks närma sig sitt slut blir andra former av intjäning allt viktigare för bankerna. Med tanke på Handelsbankens tydliga miss vad gäller kostnaderna i den senaste rapporten, och ett oklart budskap om framtida distribution av kapital till aktieägarna, finns det enligt Danske Bank bättre värde i andra banker.

Handelsbanken levererade i det gångna kvartalet vad gäller räntenettot – men det gjorde även de övriga storbankerna. Kvartalets besvikelse var i stället kostnaderna, som steg 13 procent på årsbasis med en betydande ökning av it-utgifterna som väntas fortsätta under 2023.

Danske Bank noterar vidare att Handelsbanken har en kärnprimärkapitalbuffert på 420 punkter i förhållande till regelkraven. Då ledningen har ett mål om en buffert på 100-300 punkter borde Handelsbanken kunna distribuera åtminstone ytterligare 120 punkter, eller 10 miljarder kronor, till aktieägarna anser Danske.

”Eftersom andra banker lanserar återköp är vi besvikna över att inte Handelsbanken gör det”, skriver Danske Bank.

Resultatestimaten före kreditförluster för åren 2023-2024 justeras ned med 3-4 procent, främst på grund av de högre kostnaderna. Nedjusteringen av resultatet per aktie är dock större, 4-7 procent, på grund av att Danske Bank nu inte längre räknar med att Handelsbanken ska genomföra återköp av egna aktier.

”Med ett p/e-tal för 2025 på 8,7 är Handelsbanken inte dyrt, men då Nordea och Swedbank handlas till omkring 7,5 ser vi bättre värde där”, skriver Danske Bank.