Börsen Danske Bank räknar med en fortsatt orolig marknad under en period, och förordar en balanserad portföljrisk i förhållande till investeringshorisont och riskvilja. Samtidigt bedöms inte lågkonjunktur eller kraftiga börsfall ligga i korten, och för den som är långsiktig finns ingen anledning att göra några större portföljförändringar. Det framgår av Danske Banks senaste veckobrev.

Banken konstaterar att räntorna åter har blivit den styrande kraften för börsen, i kölvattnet av Federal Reserves mer strama besked än väntat. Enligt Danske Bank är det inte räntenivåerna som har lett till oroligheter på börsen, utan snarare att uppgången har skett så snabbt samtidigt som makrodata har försämrats.

”Uppgången kommer dessutom trots att det är lätt att identifiera ett antal risker som kan vara negativa för tillväxten såsom ökad smittspridning på grund av kyligare väder, global brist på energi och stigande energipriser, Evergrande och fastighetsmarknaden i Kina, samt skuldtaket i USA”, skriver Danske Bank.

Dessa risker bör begränsa hur högt räntorna kan stiga den närmaste tiden, enligt Danske Bank, som ändå tror att räntorna kommer att röra sig uppåt på ett års sikt i takt med normaliserad penningpolitik, om än i ett lugnare tempo.

Danske Bank konstaterar att it-sektorn har drabbats hårdast av börsnedgången den senaste veckan och meddelar att banken nyligen har sänkt sektorn till en neutral vikt mot bakgrund av att höga värderingar innebär en känslighet för stigande räntor.

Banken har sedan början av sommaren gradvis minskat cykliska exponering, med undantaget finans där övervikt alltjämt råder. Danske Bank noterar att finanssektorn steg under förra veckan i ljuset av stigande räntor.