Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun visar att priserna var oförändrade i mars. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång med 0,3 procent. Lägenheter i storleksklassen 40-60 kvm steg dock omkring 1 procent, vilket är anmärkningsvärt enligt Danske Bank.

Omsättningen är samtidigt i linje med tidigare marsmånader sett till 2015-2019 och fortsätter därmed att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i riket som helhet.

”Stockholms bostadsrättspriser var återigen i det närmaste oförändrade i mars efter att ha stått stilla i februari. Det framstår som nästan obegripligt att bostadspriserna på detta sätt trotsar tyngdlagen i ett läge där Riksbanken kommer att lyfta styrräntan till över 4% fram till sommaren, där reallönerna faller mer än väntat och där hushållens likvida finansiella sparande till stor del redan utnyttjats. Mot den bakgrunden tror vi priserna faller mer än i tidigare bedömningar”, säger chefekonom Michael Grahn i en kommentar.

Danske Bank konstaterar att bostadsmarknaden de senaste månaderna har visat på en förvånansvärt stark motståndskraft och att priserna under januari till och med steg.

Enligt Danske Banks boprisindikator inleddes mars med en nedgång på omkring 1 procent, under mitten av månaden visade indikatorn -0,5 procent för att sedan avslutningsvis indikera oförändrade priser.

Enligt banken är denna trend verkligen anmärkningsvärd, framför allt givet att Riksbanken levererade ytterligare en räntehöjning under februari.

”Trots denna motståndskraft håller vi dock kvar vår vy om att bostadspriserna kommer att sjunka kommande månader. Framför allt givet att tidigare räntehöjningar ännu inte fått fullt genomslag men också för att inflationen fortsatt att överraska på uppsidan, till och med accelererat under februari”, skriver Danske Bank.

De gör bedömningen att detta kommer att leda till att Riksbanken tvingas höja med 75 baspunkter redan vid aprilmötet för att sedan höja en sista gång under juni med 50 baspunkter vilket skulle ta styrräntan till 4,25 procent. En styrränta på 4,25 procent kommer innebära bolåneräntor på omkring 5,25 procent om de följer samma trend som innan.

”Detta kommer definitivt sätta press på svenska hushåll där 50 procent fortsatt har rörliga bolåneräntor och resterande har bundit på relativt korta löptider. Dessutom tror vi inte att Riksbanken kommer att sänka styrräntan under 2023 utan att en sänkning sker först under 2024”, skriver Danske Bank.

De har därför justerat ned sin prognos på bostadspriserna och räknar nu med en nedgång på 25 procent från toppen från att tidigare haft en nedgång på 20 procent i prognosen.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.