Placera Danske Bank har, mot bakgrund av högre inflationsförväntningar, justerat sina antaganden gällande Federal Reserves åtstramning och väntar sig två räntehöjningar redan nästa höst med start i september. Det framgår av ett veckobrev.

”Det stärker bilden av att marknadsräntorna kommer att stiga något på 6-12 månaders sikt. Stigande räntor är en motvind för avkastningen på obligationer, som därmed väntas ge en mycket låg eller till och med negativ avkastning det kommande året. För bankaktier är stigande räntor positivt”, skriver Danske Bank.

Den senaste veckans uppgång på den globala aktiemarknaden tillskrivs starka amerikanska bolagsrapporter och nyheten att Kina väntas luckra upp en del av fastighetssektorns restriktioner för att stödja bostadsmarknaden. Danske Bank bedömer härmed att den värsta stressen för kredit- och aktiemarknaden i Kina lättar, men att fler åtgärder är nödvändiga för att oron ska lägga sig. Banken noterar vidare att Kinas BNP endast växte med 0,2 procent i det tredje kvartalet jämfört med det andra.

”Vi ser en risk att Kinas strävan efter att minska beroendet av fastighetssektorn kommer att leda till lägre tillväxt framöver”, skriver Danske Bank.

Rapportsäsongen uppges vara en ljuspunkt hittills, då de amerikanska vinsterna är 14,7 procent högre än förväntat, med bankvinster i förarsätet. Danske Bank har en övervikt i amerikanska aktier, eftersom banken ser landets höga andel strukturell tillväxt och kvalitetsbolag som attraktiv, mot bakgrund av lägre tillväxt och ett flertal makrorisker.