Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun visar att priserna fortsatte rasa i juli, med nästan 5 procent. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång om 2,7 procent.

Det var den fjärde månaden i rad med sjunkande priser och nedgången i juli innebär att bostadsrätter i Stockholm, i säsongsjusterade termer, sjunkit med nästan 10 procent sedan pristoppen i mars. Prisnivån är nu tillbaka till vad den var i februari 2021.

”Stockholms bostadrättspriser fortsatte falla kraftigt under juli efter flera månaders nedgång dessförinnan och sammantaget uppgår nedgången till närmare 10 procent nu. Svagare tillväxtutsikter kopplat till fortsatt aggressiva höjningar från Riksbanken under hösten innebär med stor sannolikhet en intensifierad press på priserna de kommande månaderna”, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige, i en kommentar.

Danske Bank räknar med att fortsatt aggressiva räntehöjningar från Riksbanken pressar bostadspriserna ytterligare de kommande månaderna. Deras tro är dock att Riksbankens höjningscykel blir kortlivad och de noterar att marknaden också börjat prisa in räntesänkningar från nästa sommar. Detta har redan fått genomslag på en del längre bundna boräntor, som sänkts de senaste veckorna. Prisfallet kan komma att bromsa in under hösten, enligt Danske Bank, även om det än så länge är för tidigt att säga när botten nås.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.