Rapport Danske Bank redovisar ett resultat som inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Även räntenettot överraskade på nedsidan.

Danske Banks resultat före skatt blev 4.012 miljoner danska kronor i det första kvartalet. Infront Datas snittestimat, utifrån 17 analytikers prognoser, låg på 4.469 miljoner danska kronor.

Räntenettot uppgick till 5.520 miljoner danska kronor, mot snittestimatet om 5.733 miljoner.

Sänker prognoser för helåret

Danske Bank bedömer visserligen fortfarande att nettoresultatet för 2019 kommer att hamna i intervallet 14-16 miljarder danska kronor, men numera innehåller prognosen den förväntade reavinsten på 1,3 miljarder danska kronor från försäljningen av Danica Pension Sweden.

Det framgår av Danske Banks delårsrapport för det första kvartalet 2019.

Samtidigt sänker Danske Bank sin prognos för helårets räntenetto. Danske Bank räknar nu med att räntenettot blir lägre än 2018 eftersom volymtillväxten nu väntas mer än motverkas av högre upplåningskostnader och marginalpress.

Den tidigare prognosen var att räntenettot skulle bli i stort sett oförändrat.

Danske Bank upprepar däremot prognosen att provisionsintäkterna för 2019 förväntas bli högre än för 2018, primärt till följd av köpet av SEB Pension Danmark.

Även Danske Banks kostnadsprognos för 2019 behålls. Kostnaderna bedöms vara på samma nivå som för 2018, inklusive den donation på 1,5 miljarder danska kronor banken gjorde under fjolåret i spåren av penningtvättshärvan i Estland.

Här hänvisar Danske Bank fortfarande till högre kostnader relaterade till penningtvättsmotverkande åtgärder, köpet av SEB Pension Danmark, moms samt en högre aktivitetsnivå. Utsikterna inkluderar alltjämt kostnader på 0,3 miljarder danska kronor specifikt öronmärkta för digitaliseringsåtgärder mot penningtvätt.

Vidare upprepas prognosen att koncernens kreditförluster väntas bli högre än i fjol.

”Estlandsfallet fortsätter att kräva betydande fokus hos ledningsgruppen”, säger den tillförordnade vd:n Jesper Nielsen angående de tidigare uppdagade penningtvättshändelserna.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.

 

Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Börsen
Veckoavslut i dur
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Asien
Asien: Ny corona-oro dämpar humöret
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar