Analys Danske Bank inleder bevakning av Ascelia Pharma och rekommenderar köp av aktien. Riktkursen sätts till 40:00 kronor.

Enligt Danske Bank riktar sig Ascelia Pharmas kontrastmedelskandidat Mangoral vid MR-behandlingar mot en målmarknad på åtminstone 300 miljoner dollar. Detta utgörs av ett tilltänkt pris inom intervallet 1.500 till 3.000 dollar per behandling. På bolagets målmarknad genomförs årligen 220.000 MR-behandlingar.

Mangoral vänder sig till en patientpopulation som i dagsläget inte har någon standardbehandling. Patienter med kraftig funktionsnedsatt njurfunktion rekommenderas på grund av säkerhetsrisker inte att använda gadolimiumbaserade kontrastmedel.

För närvarande pågår fas 3-studien Sparkle omfattande 200 patienter. I studien utvärderas Mangoral i jämförelse med placebo. Resultaten från studien väntas kunna släppas under det andra halvåret 2021.

Aktien stängde på 19:76 kronor på torsdagen.