Krisen Det blev inte så illa som befarat. Svensk ekonomi har rekylerat upp starkt under det tredje kvartalet och framöver väntas återhämtningen fortsätta, om än i en långsammare takt. Det skriver Danske Bank i sin Nordic Outlook som presenterades på tisdagen.

”Återhämtningen verkar gå betydligt snabbare än vi räknat med”, skriver Danske Bank.

Sveriges BNP väntas sjunka med 3,0 procent i år för att sedan växa med 4,0 procent under 2021. I sin senaste prognos, i juni, räknade Danske Bank med att Sveriges BNP skulle sjunka 3,9 procent i år för att sedan växa med 3,8 procent 2021.

Banken noterar att det efter det andra kvartalets ras skett en kraftig rekyl upp igen under det tredje kvartalet där det, förvånande nog, verkar vara konsumtionen som är dragloket.

”Privatkonsumtionen har varit rätt motståndskraftig givet förutsättningarna. Detaljhandelsförsäljningen var faktiskt högre den här sommaren än i december 2019, med sällanköpsvaror och hemmarelaterade vara som de viktigaste drivkrafterna”, skriver Danske Bank.

Covid-19-pandemin skickade tillbaka aktiviteten i vissa tjänstebranscher, som restauranger, mer än 40 år tillbaka i tiden under det andra kvartalet. Nu finns indikationer på en återhämtning även i de hårdast drabbade sektorerna, som restauranger, hotell, transport och resor.

Ytterligare ett tecken på optimism hos hushållen är den kraftiga uppgången på bostadsmarknaden, som får Danske Bank att ändra tidigare prognos om sjunkande bostadspriser i år till en uppgång med 5 procent i år och sedan ytterligare 3 procent under 2021.

I andra delar av ekonomin är det tydligt att varuhandeln återhämtar sig, där exporten gått särskilt starkt. Även andra data visar på en återhämtning för den svenska industrin, bland annat tidiga tecken på en vändning upp för maskininvesteringar. Tjänsteproduktionen är dock mer dämpad, särskilt för mer konsumentinriktade segment.

På arbetsmarknaden ser Danske Bank många tecken på en stabilisering efter vårens coronachock. Varslen har minskat, liksom användningen av korttidsarbete och Arbetsförmedlingens statistik tyder på att det nu är fler som går från arbetslöshet till jobb än som registrerar sig som arbetslösa.

Danske Bank räknar med att arbetslösheten fortsätter upp något för att toppa under det fjärde kvartalet och sedan gradvis sjunka tillbaka under 2021.

De nyss återupptagna löneförhandlingarna väntas resultera i löneavtal på runt 2 procent, troligen i ett kort ettårigt avtal med tanke på den stora osäkerheten. Med en i stort sett obefintlig löneglidning innebär det att löneökningarna, som är den viktigaste drivkraften för den inhemska inflationen, kommer att förbli dämpade.

I kombination med en stabil krona gör det att inflationen blir närmare 1 än 2 procent de kommande åren. Riksbanken väntas även fortsättningsvis tackla den låga inflationen via tillgångsköp snarare än räntesänkningar.

”Riksbanken väntas hålla reporäntan oförändrad i åratal framöver”, skriver Danske Bank.

Bild: BNP-prognos

 

image