Aktie Den danska storbanken Danske Bank höjer sin prognos för 2021 års nettoresultat till över 12 miljarder danska kronor, vilket kan jämföras med tidigare prognos som var 9-11 miljarder danska kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande där banken även uppger att nettoresultatet för det andra kvartalet 2021 kommer att bli omkring 2,8 miljarder danska kronor.

”Vi höjer vår nettoresultatprognos för helåret baserat på mindre än befarade kreditförluster – tack vare snabbare än förväntad makroekonomisk återhämtning – samt högre kundaktivitet”, skriver Danske Bank.

En reavinst om 250 miljoner danska kronor från avyttring av Luxemburg-verksamhet väntas motverkas av ett antal avsättningar för skatterelaterade engångseffekter under andra halvåret.

”Vi känner fortsatt självförtroende kring vår underliggande kostnadsutveckling och förväntar oss fortfarande att affärsförhållandena kommer att fortsätta förbättras ytterligare senare i år”, uppger Danske Banks vd Carsten Egeriis.

För helåret 2021 spår Danske Bank att de totala intäkterna blir högre än året innan, inklusive reavinsten från avyttringen av Luxemburg-verksamhet och högre kundaktivitet, heter det.

De underliggande kostnaderna spås bli lägre än 24,5 miljarder danska kronor till följd av pågående kostnadshantering. De totala kostnaderna väntas inte överstiga 25 miljarder danska kronor.

Årets kreditförluster förväntas inte bli mer än 1,5 miljarder danska kronor enligt banken.

De totala intäkterna under andra kvartalet väntas bli cirka 10,5 miljarder danska kronor medan kvartalskostnaderna väntas bli runt 6,5 miljarder, inklusive en avsättning på 350 miljoner danska kronor rörande ett ärende kring svensk moms i spåren av ett europeiskt domslut.

Danske Bank räknar med att koncernens kreditförluster i andra kvartalet blir runt 0,2 miljarder danska kronor.

Delårsrapporten för det andra kvartalet väntas offentliggöras den 23 juli.