Analys Danske Bank Markets höjer sin rekommendation för Fabege till behåll från sälj. Riktkursen höjs till 125 från 100 kr. Det framgår av en uppdatering från banken.

Banken intar förvisso en försiktig hållning till framtida ökning av kassaflöde för Fabege givet svag efterfrågan på kontor.

Transaktionsaktivitet på marknaden indikerar dock starka prisnivåer. I kombination med förmodat stabila avkastningsnivåer, har Danske höjt sitt långsiktiga substansvärde (EPRA NAV) per aktie baserat på estimaten för 2021 och 2022, med 8 procent till 144 respektive 153 kr.

Fabege handlades kring 122 kr en timme in i onsdagens börshandel, motsvarande en uppgång på 0,9 procent från tisdagens stängningskurs.