Boräntan Danske Bank höjer sina svenska bundna bolåneräntor mot bakgrund av ökade marknadsräntor.

Listräntan för löptiden ett år höjs med 0,22 procentenheter till 1,98 procent. För löptiden två år höjs listräntan med 0,44 procentenheter till 2,68 procent.

Det meddelar banken i ett pressmeddelande.

Den största höjningen mätt i räntepunkter blir för treåriga bolån där listräntan höjs med 0,60 procentenheter till 2,99 procent.

För räntebindningstider mellan 4-10 år höjs bolåneräntorna med mellan 0,42-0,53 procentenheter.

Tremånadersräntan lämnas däremot oförändrad.