Räntan Uppdaterade inflationsprognoser efter det låga inflationsutfallet i januari pekar mot en underliggande inflation som går under 1 procent i höst. Marknaden bör därför prisa in en högre sannolikhet för räntesänkningar från Riksbanken än den gör i dagsläget. Det säger Danske Banks chefekonom i Sverige, Michael Grahn.

Danske Bank räknar i sina uppdaterade inflationsprognoser med att KPIF-inflationen sjunker under 1 procent redan i april och att underliggande KPIF exklusive energi går under 1 procent efter sommaren.

– Nu prisas det i marknaden in 5 punkters sänkning i år, vilket alltså är 20 procents sannolikhet för att Riksbanken tar tillbaka den senaste höjningen i december. Det borde nog vara lite mer, 5-10 punkter förefaller mer rimligt, säger han.

– Inflationen är på väg ned i rask takt och Riksbanken har fel i att det bara handlar om fallande el, utan det handlar om den underliggande inflationen med löner och valutan.

Michael Grahn tillägger att med en underliggande inflation under 1 procent lär inflationsförväntningarna sjunka och pressen på Riksbanken att göra mer öka.

– Förverkligas vår inflationsbana kommer inflationsförväntningarna att åka med söderut och sannolikheten för att Riksbanken får göra något under det andra halvåret har definitivt ökat. Vi tror att nästa steg, om det behövs, är en räntesänkning, även om vår prognos fortsatt är att Riksbanken ligger still. Noll är inget golv, säger Michael Grahn.