Frank Øland, chefsstrateg Danske Bank, Danmark.

Placera Just nu ser europeiska och amerikanska aktier mest attraktiva ut, efter att den ekonomiska tillväxten toppat. Danske Bank förväntar sig en hård landning, både för ekonomin och för aktiemarknaderna. Den största risken utgörs av deltavarianten av viruset och stigande räntor. Det skriver Danske Banks chefsstrateg i Köpenhamn på bankens danska hemsida i en ny House View för hösten.

Chefsstrategen Frank Øland skriver i senaste kvartalsrapporten och pekar på risken att börskurserna faller, om än inte dramatiskt. Det är ändå läge att under ”den närmaste tiden” satsa på just europeiska och amerikanska aktier i stället för att lägga pengarna på tillväxtmarknaderna.

Under början av året, och på försommaren, lyfte den globala tillväxten markant efter att vaccineringarna kommit igång i stor skala världen över. Det var ju skälet till att många av begränsningarna i rörelsefriheten lyftes bort i många länder.

”Mer normal högkonjunktur”

”Vi förväntar oss att tillväxten direkt i samband med återöppnandet i många länder kommer att avlösas av en mer normal högkonjunktur”, skriver Frank Øland och mear att det i sin tur ger stöd åt aktiemarknaden.

”Men framöver förväntar vi oss en väsentligt lägre avkastning än den vi har sett under det senaste halvåret”, skriv han också i Danske Banks nya kvartalsrapport som fokuserar på aktuella investeringsmöligheter och risker. När det gäller just risk är det här inte rätt tidpunkt att öka risken i portföljen, enligt Danske.

Reducerad risk i portföljerna

Banken har reducerat risk i portföljerna genom att undervikta tillväxtmarknaderna, som släpat efter övriga regioner. Det är en kombination av olika risker som fäller dessa marknader, enligt Danske. Högre amerikanska räntor och ökad dollarstyrka är två risker och tillsammans den betydligt lägre vaccinationsgraden i tillväxtmarknadsländerna är det ”en generellt dålig cocktail för emerging markets och särskilt för länder med skulder i amerikanska dollar”, skriver chefsstrategen.