Frank Øland, Danske Banks chefstrateg i Köpenhamn.

Placera En hel rad risker tränger sig på ju närmare vi kommer 2022. Det är hög tid att möblera om i portföljen, anser Frank Øland, Danske Banks chefstrateg i Köpenhamn. Banken sänker nu portföljrisken från övervikt aktier till neutral vikt.

Varken intjäningsnivåerna eller aktiekurserna kan fortsätta uppåt i det tempo som rått under andra halvåret i år. Någonting måste därför omedelbart göras när det gäller risknivåerna, enligt Frank Øland, som förklarar varför i en intervju som publicerats på Danske Banks danska hemsida.

Aktiemarknaden blödde rejält under en kort period med start i september, men därifrån har indexkurvorna tagit sig upp till ännu högre nya rekordnivåer, även om omikronvarianten av viruset dämpat köpglädjen senaste veckan.

”Ny sammansättning i portföljen”

Skälet till den starka börshösten är naturligtvis rapportsäsongen som blev en ”ny uppvisning i att leverera resultat” som överstiger marknads- och aktieanalytikernas förväntningar. Visserligen finns det orosmoln som ännu inte är skingrade helt och hållet, till exempel vad som händer i den kinesiska fastighetssektorn, eller för den delen även med covid-19.

”Vi har länge rått investerare att övervikta aktier, och det har varit den riktiga strategin. Men nu ändrar vi våra rekommendationer till neutral vikt i aktier, det vill säga att andelen aktier i våra rådgivningsportföljer nu har den sammansättningen som vi förväntar oss att ha under långt tid framöver”, skriver Frank Øland i Danske Banks senaste kvartalsrapport, Quarterly House View Vinter 2021.

Rapporten har fokus på aktuella investeringsmöjligheter och risker.

”Det plötsliga uppdykandet av omikronvarianten understryker att vi snart under två år med pandemin fortfarande lever med förhöjd osäkerhet och att en normalisering ännu en gång kan bli uppskjuten. Omikron är som det verkar mer smittsam än deltavarianten, och den närmaste tiden visar om de nuvarande vaccinerna är effektiva mot omikron eller inte”, säger Frank Øland.

”Normaliseringen kan fördröjas”

Under pandemin har efterfrågan på produkter varit onormalt hög, medan efterfrågan på tjänster varit mycket låg, och det är ett av skälen till att inflationen stiger. En ny hård pandemivinter med nya restriktioner kan innebära att normaliseringen av vår konsumtion låter vänta på sig ett par kvartal till, vilket innebär att inflationen pressas uppåt längre än vi tidigare trott att den skulle göra, menar Frank Øland. En sådan utveckling är dock inte Danske Banks huvudscenario, påpekar han.

Vilka är då aktieriskerna som Frank Øland talar om? Covid-19-situationen, först och främst, som riskerar bli än värre över vintern, så att nya restriktioner påverkar tillväxten negativt. Den allt högre inflationen kan därigenom bli ännu högre, vilket leder till att centralbankerna stramar åt penningpolitiken snabbare än förväntat. Osäkerhet gäller också den kinesiska fastighetssektorn, där problemen kan förvärras ytterligare.

”USA hellre än Europa”

Om snålblåsten tilltar finns ett givet val för placeraren att göra, enligt den danske chefstrategen; hellre placera i amerikanska aktier än i andra regioner. USA är den region man ska övervikta i osäkra tider. Europeiska aktier är i detta läge inte något alternativ, menar Øland. Europa är bland annat för beroende av rysk olja och annan energi, vilket är ytterligare en riskfaktor, eftersom energipriserna redan stigit kraftigt.

Men det finns även en del potentiella drivkrafter för en positiv utveckling på aktiemarknaden, enligt Frank Øland. Det är i korthet en fortsatt stark intjäningsförmåga i bolagen, tecken på att inflationen är på väg nedåt igen och att arbetskraftsutbudet förbättras, vilket skulle innebära lägre press på löneutvecklingen.