Aktie Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det skriver Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Danske Bank ska därför åtgärda dessa brister senast den 30 juni 2022.

I juni 2020 inledde FI en undersökning med syfte att undersöka efterlevnad av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I undersökningen har det framkommit brister i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Banken har åtgärdat en del av bristerna och presenterat åtgärdsplaner för bland annat den bristande allmänna riskbedömningen och hur bankens produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt. FI anser dock att banken tar för lång tid på sig att genomföra åtgärderna. Av den anledningen förelägger FI Danske Bank att vidta rättelse”, skriver FI.