Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun visar att priserna steg 1,5 procent i februari. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång med 0,2 procent.

”Vi ser ingen anledning att tro att detta signalerar att prisnedgången bottnat ur, snarare tvärt om. Oväntat hög inflation har fått Riksbanken att avisera ännu större räntehöjningar än tidigare samtidigt som man stramar åt än mer genom andra åtgärder”, säger chefekonom Michael Grahn i en kommentar.

Riksbanken höjde styrräntan med ytterligare 50 punkter till 3,00 procent vid senaste mötet, dessutom flaggar de för ytterligare en höjning, antingen om 25 eller 50 punkter.

Danske Banks hållning är dock att det underliggande inflationstrycket är alldeles för högt och att Riksbanken därmed kommer att tvingas höja styrräntan till åtminstone 3,75 procent och att riskbilden fortsatt ligger på uppsidan.

Detta talar för att bostadsmarknaden kommer att få sig en ny törn kommande månader.

Deras tidigare prognos om en nedgång runt 20 procent från toppen är intakt. Det skulle innebära en nedgång om ytterligare 8 procentenheter härifrån. En stabilisering på bostadsmarknaden tror de inte kommer att synas förrän under sommaren när Riksbanken förhoppningsvis nått slutet av höjningscykeln.

Ingen storleksklass sticker ut i februari, utan det var ungefär samma prisutveckling för alla storleksklasser.

Omsättningen är i linje med tidigare februarimånader under 2015-2019, det vill säga exkluderat pandemiåren där omsättningen nådde rekordhöga nivåer.

Det är anmärkningsvärt att omsättningen fortsätter att hålla uppe betydligt bättre i Stockholms kommun jämfört med hur det i snitt ser ut i övriga Sverige, där omsättningen framförallt på lägenheter är betydligt lägre än normalt enligt data från Svensk mäklarstatistik, skriver Danske Bank.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.