Amerikanska statsobligationer.

Börsen Danske Bank räknar med en konjunkturförsvagning under 2023 som pressar ned börserna. Därför rekommenderar banken fortsatt en undervikt aktier i portföljen och låter obligationsbenet spela en större roll. 

Under den föregående veckan fortsatte återhämtningen på börsen efter bottennoteringen tidigare i höstas. De sjunkande marknadsräntorna i USA har bidragit till uppgången, skriver Marie Landeborn, senior strateg på Danske Bank, i sin veckovisa marknadskommentar.

Räntan på den tioåriga amerikanska statsobligationen har fallit till 3,63 procent, vilket kan jämföras med 4,5 procent i slutet av oktober, påpekar strategen. 

– Även volatiliteten mätt som VIX-index har fortsatt nedåt och är nu strax över 20, en förhållandevis låg nivå med tanke på de risker som finns, fortsätter Maria Landeborn. 

I ett kortsiktigt perspektiv är det möjligt att fortsatt svaga utfall i olika konjunkturmätningar utlöser nya kurslyft på marknaden eftersom det väntas få USA:s centralbank Federal Reserve att lätta på bromsen i penningpolitiken, förklarar strategen. 

Däremot väntar sig Danske Bank att den globala konjunkturförsvagningen får tydliga effekterna på bolagens resultat under 2023, vilket kommer att tynga börserna. 

– Vi tror att det finns en risk för att det kommer leda till svagare marknadssentiment och ny press på aktiemarknaden. Vår tro är att den senaste tidens uppgång är ett så kallat björnmarknadsrally, en tillfällig uppgång under en pågående börsnedgång, skriver Maria Landeborn. 

Därför behåller banken en undervikt i aktier med ”fokus på kvalitetsbolag och defensiva sektorer”. Förhållningssättet innebär att obligationsbenet får ta en större plats i portföljen. 

Med uppgången i marknadsräntorna har avkastningspotentialen på obligation ökat, konstaterar Marie Landeborn. 

– Dels är den löpande avkastningen högre än tidigare, och dessutom ser vi utrymme för långa räntor att sjunka något det kommande året när konjunkturen dämpas. Det ger i så fall en positiv kurseffekt på obligationer. Investerare som vill dra nytta av detta kan öka durationen (löptiden) portföljen något, fortsätter strategen i marknadskommentaren.