Rapport Danske Banks resultat före skatt blev 3.793 miljoner danska kronor i det tredje kvartalet. Väntat var 3.815 miljoner danska kronor, enligt ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten.

Räntenettot uppgick till 5.445 miljoner danska kr, mot förväntade 5.378 miljoner. Provisionsnettot blev 4.111 miljoner danska kronor, mot väntade 3.851 miljoner och tradingnettot var 779 miljoner danska kr, mot förväntade 965 miljoner.

Kreditförlusterna redovisades netto till 292 miljoner danska kr. Konsensusprognosen var där kreditförluster på 198 miljoner.

Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare var 2.814 miljoner danska kr, mot förväntade 2.782 miljoner, och resultatet per aktie var 3,3 danska kr mot väntade 3:26.

Danske Banks totala intäkter uppgick till 10.495 miljoner danska kr, medan förväntningarna låg på 10.415 miljoner, och rörelsekostnaderna blev 6.382 miljoner danska kr mot väntade 6.383 miljoner.

Bankens kärnprimärkapitalrelation var per den 30 september 16,4 procent. Här väntades på förhand 16,7 procent.

Danske Bank bedömer att nettoresultatet för 2019 kommer att hamna i den nedre delen av det tidigare kommunicerade intervallet 13-15 miljarder danska kr.

Det framgår av Danske Banks delårsrapport för det tredje kvartalet 2019.

Allt fler kunder lämnade banken

Antalet kunder som valde att lämna Danske Bank i Danmark ökade under tredje kvartalet 2019, jämfört med det andra kvartalet.

Utflödet av antalet innehavare av bankens Nemkonto var under tredje kvartalet 5.300. I andra kvartalet var utflödet 4.300 kunder. Under de första nio månaderna har Danske Bank tappat 18.900 kunder.

Danske Bank skriver samtidigt i rapporten att kundnöjdheten bland privatkunder förbättrades under det gångna kvartalet.