En drönare skickas upp över ett sojafält.

Aktier Världens livsmedelsresurser blir allt mer dyrbara. Det ökar behovet av nya tekniska lösningar inom jordbruket, bedömer Danske Banks och lyfter fram området som ett intressant investeringstema framöver. 

Klimatförändringarna har under lång tid haft en negativ påverkan på den globala livsmedelsförsörjningen, något som pressar upp matpriserna. Under det gångna året har utbudet begränsats ytterligare efter Rysslands invasion av Ukraina.

Utvecklingen sätter igång nya och förstärker befintliga trender på marknaden, konstaterar Danske Bank i en analys där man lyfter fram jordbruksteknik som ett intressant investeringstema framåt. 

– Det är en oerhört viktig trend med både enorm mänsklig betydelse och intressanta investeringsperspektiv, skriver bankens strateg Lars Skovgaard Andersen. 

För att optimera skörden från de allt mer dyrbara åkrarna och livsmedelsresurna kan nya tekniska lösningar vara till hjälp. 

Det skapar affärsmöjligheter för bolag som utvecklar och levererar teknisk utrustning till livsmedelsproducenterna eftersom ”det nu mer än någonsin är viktigt att få ut det mesta av de knappa resurserna”, fortsätter Lars Skovgaard Andersen.

– ”AgTech” förväntas därför få ett ännu större lyft, skriver han och syftar på agricultural technology, eller jordbruksteknik. 

Strategen poängterar att teknikanvändningen inom jordbruket i sig inte är något nytt, men att den förväntas öka i framtiden. 

– Jordbruket kommer, likt många andra branscher, i allt större utsträckning att nyttja vår nya digitala värld – till exempel kan drönare och sensorer spela en viktig roll när det gäller att övervaka och optimera avkastningen, skriver Lars Skovgaard Andersen.

Hos de svenska nätmäklarna finns det åtminstone två börshandlade fonder, så kallade ETF:er, inriktade på jordbruksteknik. Två jämförelseindex som används av fonderna är Solactives ”AgTech and Food Innovation v2” och Morningstars ”Food Innovation”. 

Solactives index rymmer exempelvis den svenska havredryckstillverkaren Oatly. Båda indexen innehåller amerikanska Deere, ett bolag med jordbruksmaskiner och jordbruksredskap bland sina produkter. Ett annat amerikanskt bolag som indexen har gemensamt är Corteva.