Boräntor "Bakgrunden till justeringarna är fortsatt ökade marknadsräntor", skriver banken. Listräntan på ett års bindningstid höjs med 0,15 procentenheter till 5,14 procent medan tvåårsräntan höjs med 0,40 procentenheter till 5,09 procent. Treårsräntan höjs med 0,30 procentenheter medan längre löptider, upp till som mest 10 år, höjs med 0,20 procentenheter vardera. Bolån som binds på tio år får nu en ränta på 4,67 procent, enligt listräntan. Danske Bank justerar samtidigt räntan på fastränteplaceringskonton med flertalet bindningstider.

”Bakgrunden till justeringarna är fortsatt ökade marknadsräntor”, skriver banken.

Listräntan på ett års bindningstid höjs med 0,15 procentenheter till 5,14 procent medan tvåårsräntan höjs med 0,40 procentenheter till 5,09 procent.

Treårsräntan höjs med 0,30 procentenheter medan längre löptider, upp till som mest 10 år, höjs med 0,20 procentenheter vardera. Bolån som binds på tio år får nu en ränta på 4,67 procent, enligt listräntan.

Danske Bank justerar samtidigt räntan på fastränteplaceringskonton med flertalet bindningstider.