Analys Danske Bank ser strukturella möjligheter för Telia och anser att teleoperatörens aktieägare skulle gynnas om ledningen beslutar sig för att avyttra verksamheten inom TV & Media. Det framgår av en analys från banken.

”Vi ser ett värde på 5-8 miljarder kronor (för TV & Media-enheten, reds anm), lägre än vad som betalades för Bonnier Broadcasting under 2018, men vi tror att det skulle uppskattas av marknaden oavsett”, skriver Danske Bank.

I analysen återupptar Danske Bank sin bevakning av Telia med en riktkurs på 35 kronor och en köprekommendation, vilket Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om tidigare på måndagen.

Banken hänvisar främst till att de strukturella möjligheterna kan snabba på en omvärdering av aktien.

Telias beslut att självt äga innehåll har inte gett de resultat som förväntades, menar Danske Bank och påpekar att kostsamt sportinnehåll har tyngt resultat- och kassaflödesutvecklingen.

En eventuell avyttring av TV & Media-enheten skulle enligt Danske Bank minska risken och volatiliteten för Telia, men en sådan affär skulle enbart få en begränsad kassaflödeseffekt.

Givet nuvarande svaga makroekonomiska läge och Telias svaga historiska förmåga att generera tillväxt i ebitda-resultatet är Danske Bank inte redo att bygga Telias aktiepotential på operativa förbättringar, heter det i analysen.

Telias möjligheter i verksamheten är i stället att en minskad capex ger stöd till kassaflödet, som Danske Bank räknar med kommer att täcka miniminivån för utdelningen om 2 kronor 2023, enligt analysen.

Vid 10.45-tiden hade Teliaaktien stigit 0,1 procent till 29:47 kronor.