Sektor Skogsbolagen har mot bakgrund av de sedan en tid tillbaka markant stigande råvarupriserna fått se stärkta rörelsemarginaler under både 2021 och hittills för innevarande år, och det mesta tyder på att det kommande andra kvartalet kommer med en ännu högre lönsamhet. Det skriver Danske Bank i sin senaste skogsrapport.

I snitt låg de nordiska skogsbolagens rörelsemarginaler på 18 procent under fjolåret. Under det första kvartalet 2022 nåddes en marginal om i snitt 23 procent.

”Allt tyder på att det blir ännu högre lönsamhet under andra kvartalet när effekterna av sanktionerna mot Ryssland ses fullt ut och det högre massapriset och starkare dollarn börjar märkas”, skriver Danske Bank i rapporten.

Flera orosmoln

Men orosmoln hopar sig. De högre råvaru- och energipriserna börjar få en negativ effekt på efterfrågan inom vissa kundgrupper. Samtidigt drabbas Kinas ”viktiga” ekonomi av hårda samhällsnedstängningar i spåren av coronaviruset.

Vidare ses vikande terminspriser på sågade trävaror i USA, som fallit med omkring 5 procent sedan toppen i mitten av april.

”Trots dessa risker ser vi med långsiktig tillförsikt på den svenska och nordiska skogsindustrin. Dels finns det ett finmaskigt nätverk av innovativa och välinvesterade industrier som ger djup åt sektorn men viktigast, anser vi, är de välskötta skogarna med sakta men stadigt stigande virkesförråd som ger den långsiktighet som krävs för att industrin ska våga göra de nödvändiga investeringarna för framtida tillväxt”, skriver Danske Bank.

”Remarkabel resa för sågade trävaror”

Banken lyfter även i rapporten fram hemmasnickar-trenden som varit särskild uppmärksammad sedan coronapandemins intåg i början av 2020. Sedan årsskiftet har det återigen varit en ”remarkabel” resa för sågade trävaror till rekordpriser, som en effekt av krigsutbrottet.

”Nu står dock marknaden och väger. Vi ser en tydlig dämpning av efterfrågan från bygghandeln drivet av minskat hemmasnickrande. Samtidigt är det osäkert om krigseffekterna, med minskat trävaruflöde från Ryssland, slagit fullt ut på marknaden”, resonerar Danske Bank.

Hemmasnickrandet har dämpats betänkligt och signalen är tydlig från såväl sågverk som bygghandeln. Intresset för ”gör det själv”- byggandet har svalnat betydligt, noteras det i rapporten.

”Det låg egentligen i korten. Har man byggt verandor och uteplatser i två år så kanske man vill göra något annat när man nu har möjlighet att resa, gå ut på restaurang och umgås”, skriver Danske Bank och fortsätter resonemanget:

”Kraftig prishöjning på alla byggvaror”

”Dessutom har priserna på alla byggvaror i handeln ökat kraftigt och priset på trä har ökat mest, plus cirka 60 procent det senaste året”.

Det börjar helt enkelt bli för dyrt för många villaägare som känner en ökad oro för sin ekonomi med prisökningar på det mesta från mat och drivmedel till höjda räntor, skriver banken i skogsrapporten.

Signaler om en avmattning ses även inom proffssegmentet. Efterfrågesituationen är dock fortsatt bra avseende de projekt som redan sparkats i gång. Däremot ses tydliga tendenser på avmattning när det gäller kontraktering och start av nya projekt.

”Detta sker dock från en extremt hög nivå vilket gör att efterfrågan på byggmaterial, från denna grupp, kommer att hålla i sig fram i höst – sen är det oklart”.