Räntan Ekonomerna på Danske Bank räknar inte längre med att Riksbanken kommer att sänka styrräntan på nytt, de räknar nu tills vidare med att räntan kommer att lämnas oförändrad. Det skriver Danske-ekonomerna i ett kundbrev på fredagen.

Enligt Danske-ekonomerna var Riksbankens beslut att ”göra ingenting” vid aprilmötet kontroversiellt både bland de som väntade en räntesänkning och bland de som trodde på utökade tillgångsköp, och de kommer därmed att syna protokollet från mötet, som publiceras måndagen den 11 maj, noga.

Enligt Danske-ekonomernas tolkning Riksbankens ”vänta och se”-approach bero på att den inte anser att det är fruktbart att stimulera ekonomin i nuläget. Detta eftersom andra svenska myndigheter försöker dämpa smittspridningen i samhället genom att begränsa rörligheten (och därmed efterfrågan).

”Det vore, för att uttrycka det enkelt, kontraproduktivt att stimulera medan man begränsar rörligheten”, skriver ekonomerna.

Det primära målet för Riksbanken har i stället varit att säkra kreditförsörjningen genom en palett av åtgärder och samtidigt, med QE-programmet, försöka dämpa uppgången i kreditspreadar, och i förlängningen därmed också räntenivåer för hushåll och företag.

Danske-ekonomerna anar samtidigt en viss oro hos Riksbanken för att det växande likviditetsöverskottet i banksystemet kan hota bankernas lönsamhet, och om reporäntan åter blir negativ så kan det tvinga bankerna att även sänka inlåningsräntorna under noll.

”Mot denna bakgrund är det inte längre vårt ‘base case’ att Riksbanken sänker styrräntan”, skriver Danske-ekonomerna.

De utesluter dock inte att en räntesänkning kan komma senare, något inte heller Riksbanken utesluter, för att ge stöd till efterfrågan eller om inflation och inflationsförväntningar blir en ”olidlig huvudvärk”.