Bostad Danske Banks boprisindikator för priset på bostadsrätter i Stockholms kommun visar att priserna sjönk 0,3 procent i november. Säsongsrensat motsvarar det en nedgång med 0,4 procent.

Banken konstaterar att sjunkande priser på storleksklasser upp till 100 kvm var det som bidrog till prisnedgången under november medan det är värt att notera att bostadsrätter större än så faktiskt steg i pris. Omsättningen är dock relativt låg för så stora lägenheter, vilket gör att priserna är volatila på månadsbasis.

”Stockholms bostadsrättspriser tog vad som ser ut som en välbehövlig andhämtningspaus i den kraftiga nedgång som skett hittills under året. Men med tanke på att den fulla effekten av Riksbankens gjorda och kommande höjningar ännu inte syns i bostadsräntorna så lär nedgången ta förnyad fart inom kort. Därtill ligger amorteringskraven fast, reallönerna fortsätter falla, elpriserna skjuter fart igen, arbetsmarknaden vacklar och värdet på hushållens finansiella tillgångar fortsätter även de ner. Sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall”, säger Michael Grahn, chefekonom Danske Bank Sverige.

Totalt väntas bostadspriserna i Sverige falla runt 20 procent från december 2019 till botten, där knappt halva fallet nu är avklarat.

Danske Banks boprisindikator baseras på data från bostadssajten Hemnet.