Elpris Den svenska KPIF-inflationen steg till 28-årshögsta i november, mycket drivet av stigande elpriser. Eftersom elpriserna fortsatt upp kraftigt hittills i december kan det bli en ännu värre smäll denna månad – för såväl inflationen som hushållens köpkraft. Det säger Michael Grahn, Danske Banks chefekonom i Sverige, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Om man tyckte elpriserna var hårresande höga tidigare börjar det nu torna upp sig till en riktig skräckhistoria”, säger han.

Han noterar att spotpriserna i elområde 3 (Stockholm), som står för majoriteten av den svenska elkonsumtionen, stigit till cirka 2 kronor hittills i december, från runt 85 öre i november.

”Skulle de priserna stå sig månaden ut innebär det att elprisindex i KPI kommer att stiga 25-30 procent i december, fyra gånger så mycket som i november. Det skulle bidra med en hel procentenhet till inflationen, det är en enorm effekt. Nu har bara halva månaden gått, men man ska vara medveten om magnituden. Detta är något vi aldrig sett tidigare”, säger han.

Han konstaterar vidare att de höga elpriserna bäddar för en ovanligt tuff ”fattigjanuari”.

”Den elräkningen kommer i januari när hushållen redan ska betala för alla julklappar de köpt. Det kan bli en rätt tuff månad. Ligger sedan elpriserna kvar här kommer det att dra in rätt mycket köpkraft. Hälften av hushållens elkonsumtion är mellan januari och mars”, säger Michael Grahn som konstaterar att det då blir för hushållen att dra in på annan konsumtion och/eller ta av sitt sparande.

Det har från politiskt håll talats om att vidta åtgärder för att dämpa smällen för hushållen. Moderaterna föreslår till exempel en tillfälligt slopad elskatt. Michal Grahn tror inte att det kommer hjälpa särskilt mycket.

”Det är mer ett spel för gallerierna när det handlar om att spotpriset är så högt. I grunden handlar det om att politikerna satt oss i ett läge med en minskad andel planerbar produktion, vilket gör elpriserna mycket mer volatila än tidigare”, säger Michael Grahn.

Bild: Elpris (öre/kWh) i år i elområde 3 – Stockholm

image

Källa: Infront