Danica svarar på kritiken

Publicerad 2013-03-15 09:05

Kommentar Danica Pension erkänner att systemet är för komplext för att vara användarvänligt. Så här skriver bolagets vd Claes Carlson.

Jag vill börja med att beklaga att rutinerna och tekniken för att logga in på vår internettjänst fungerat otillfredsställande och att de upplevs som omständliga. Vi känner delvis igen problematiken.

Inloggningstekniken har ganska många år på nacken och är på väg att ersättas av nyare. I takt med teknikens utveckling har den nuvarande säkerhetslösningen blivit mycket komplex. Uppenbarligen för komplex för att vara användarvänlig.

Det pågår mycket omfattande satsningar i Danske Bank-koncernen på att modernisera och förenkla teknik och rutiner för inloggning till koncernens olika internettjänster. Detta görs för att markant förbättra användarvänligheten, samtidigt som de höga kraven på säkerhet bibehålls.

Claes Carlson, vd Danica Pension